دکتر عارف عباسیان

دکتر عارف عباسیان فارغ التحصیل با درجه ممتاز از دانشگاه شیراز, قبولی در آزمون های تخصصی جراحی لثه و ارتودنسی در سال 1371 دریافت درجه تخصصی و بورد تخصصی ارتودنسی در سال 1375 دارای درجه فلوشیپ ارتودنسی جراحی و فک از دانشگاه شهید بهشتی گذراندن دوره های تکمیلی تخصصی در آمریکا - فرانسه و اسپانیا در سالهای مختلف و عضو آکادمی دنداپزشکی زیبایی آمریکا دارای 27 سال تجربه و فعالیت تخصصی و فوق تخصصی در رشته ارتودنسی. ایجاد و راه اندازی چندین کلینیک تخصصی در سطح کشور و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سن 29 سالگی. پزشک نمونه سال 1396 بیمارستان میلاد از بین 850 پزشک و دندانپزشک شاغل